سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاداسلامی واحدبروجرد 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 1و2 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه-مجتمع عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1383/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ تشیع  
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه - مجتمع عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
تاریخ نگاری در اسلام 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه - مجتمع عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
1387/11/20 
ادامه دارد 
تاریخ وسیره پیامبروامامان(ع) 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه - موسسه آموزشهای کوتاه مدت 
مدرس 
1386/07/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام(عصر نبوی) 
تدریس 
مدرسه عالی فقه ومعارف 
مدرس 
 
 
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
مجتمع عالی امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
تاریخ صفویه 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه - مدرسه عالي امام خمينی 
مدرس 
 
 
تاریخ وسیره پیامبر و امامان