ابی بن کعب
29 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نام کامل اوأبیّ بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویة بن عمرو بن مالک بن النجارالنصاری الخزرجی النجاری المدنی است نسب معاویه بن عمرو به نجار برمی گردد که «تیم لله» نامیده می شودولذا لقب ابی بن کعب به نجار نسبت داده می شود.وبنی نجار به قبیله ثعلبه بن عمرو بن الخزن منتهی می شود که همه آنها دراستقبال از پیامبر هنگام ورود به مدینه به همراه اوسیان شرکت داشتند. مادرش صهیلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدىّ بن عمرو بن مالک بن النجاراست که عمة أبى طلحة الأنصاری است.